DANE ADRESOWE

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
ul. Akademicka 1 i 1H , 22-400 Zamość
tel. (84) 639-28-01, 639-22-06

adres witryny internetowej: http://1lo.com.pl

e-mail: zam.1lo@2com.pl