KADRA PEDAGOGICZNA

Nauczyciele w roku szkolnym 2017/2018

 

Język polski

p. Beata Hawrylak
p. Piotr Linek
p. Magdalena Lis
p. Małgorzata Twardziszewska
p. Beata Wasilewska-Wnuk

Język angielski

p. Mieczysława Adamczuk
p. Monika Borowska
p. Barbara Gruszka
p. Luiza Karwan
p. Barbara Kowalczyk
p. Jerzy Kusz
p. Urszula Kusz
p. Małgorzata Struk
p. Agnieszka Turzyniecka
p. Dorota Wiśniewska-Brogowska

Język francuski

p. Bożena Krupa
p. Katarzyna Wyszyńska-Gwozda

Język hiszpański

p. Katarzyna Wyszyńska-Gwozda

Język niemiecki

p. Agnieszka Szala
p. Agata Tyszko-Dorn

Język rosyjski

p. Ewa Kiszczak
p. Magdalena Nizioł

Język łaciński

p. Mirosława Podhajny

Historia

p. Michał Pałczyński
p. Anna Szyszka

Wiedza o społeczeństwie

p. Paulina Adamowicz
p. Agnieszka Niańko

Historia i społeczeństwo

p. Agnieszka Niańko
p. Anna Szyszka

Geografia

p. Joanna Barańska
p. Dorota Wituch

Biologia

p. Krzysztof Bałuka
p. Magda Mizerska-Pieniak
p. Paweł Stańczak

Matematyka

p. Maria Bubiłek
p. Renata Czerwieniec
p. Gabriela Kostrubała
p. Krzysztof Linek
p. Jolanta Naworol
p. Jadwiga Rogala

Fizyka

p. Radosław Dąbrowski
p. Elżbieta Grzybek
p. Andrzej Mazurkiewicz

Chemia

p. Marta Dynowska
p. Włodzimierz Kuśmierczuk
p. Lucyna Mielniczuk

Edukacja dla bezpieczeństwa

p. Paweł Biedula

Wiedza o kulturze

p. Małgorzata Dybiec

Podstawy przedsiębiorczości

p. Mariusz Farion

Informatyka

p. Paweł Biedula
p. Grzegorz Nogas
p. Zbigniew Pałka

Wychowanie fizyczne

p. Wojciech Groniewski
p. Andrzej Kobylarz
p. Maciej Kokoszka
p. Konrad Kostrubała
p. Piotr Maliszewski
p. Grażyna Mandziuk
p. Emil Rafalski
p. Marcin Tomaszewski

Religia

ks. Leszek Boryło
ks. Jerzy Frankiewicz
p. Bożena Kukułowicz

Etyka

p. Małgorzata Sochań-Krupa

Zajęcia artystyczne

p. Agnieszka Muszyńska-Brzyska

Pedagog szkolny

p. Katarzyna Misiarz

Psycholog szkolny

p. Iwona Bełz-Wrona

Biblioteka

p. Alicja Kamińska
p. Magdalena Podolak