KADRA PEDAGOGICZNA

Nauczyciele w roku szkolnym 2017/2018

 

Język polski

p. Beata Hawrylak
p. Piotr Linek
p. Magdalena Lis
p. Małgorzata Twardziszewska
p. Beata Wasilewska-Wnuk

Język angielski

p. Mieczysława Adamczuk
p. Monika Borowska
p. Barbara Gruszka
p. Luiza Karwan
p. Barbara Kowalczyk
p. Jerzy Kusz
p. Urszula Kusz
p. Małgorzata Struk
p. Agnieszka Turzyniecka
p. Dorota Wiśniewska-Brogowska

Język francuski

p. Bożena Krupa
p. Katarzyna Wyszyńska-Gwozda

Język hiszpański

p. Katarzyna Wyszyńska-Gwozda

Język niemiecki

p. Agata Tyszko-Dorn
p. Agnieszka Szala

Język rosyjski

p. Ewa Kiszczak
p. Magdalena Nizioł

Język łaciński

p. Mirosława Podhajny

Historia

p. Anna Szyszka
p. Michał Pałczyński

Wiedza o społeczeństwie

p. Paulina Adamowicz
p. Agnieszka Niańko

Historia i społeczeństwo

p. Agnieszka Niańko
p. Anna Szyszka

Geografia

p. Joanna Barańska
p. Dorota Wituch

Biologia

p. Krzysztof Bałuka
p. Magda Mizerska-Pieniak
p. Paweł Stańczak

Matematyka

p. Maria Bubiłek
p. Renata Czerwieniec
p. Krzysztof Linek
p. Gabriela Kostrubała
p. Jadwiga Rogala
p. Jolanta Naworol

Fizyka

p. Radosław Dąbrowski
p. Elżbieta Grzybek
p. Andrzej Mazurkiewicz

Chemia

p. Włodzimierz Kuśmierczuk
p. Lucyna Mielniczuk
p. Marta Dynowska

Edukacja dla bezpieczeństwa

p. Paweł Biedula

Wiedza o kulturze

p. Małgorzata Dybiec

Podstawy przedsiębiorczości

p. Mariusz Farion

Informatyka

p. Paweł Biedula
p. Grzegorz Nogas
p. Zbigniew Pałka

Wychowanie fizyczne

p. Andrzej Kobylarz
p. Konrad Kostrubała
p. Piotr Maliszewski
p. Grażyna Mandziuk
p. Maciej Kokoszka
p. Wojciech Groniewski
p. Marcin Tomaszewski
p. Emil Rafalski

Religia

p. Bożena Kukułowicz
ks. Jerzy Frankiewicz
ks. Leszek Boryło

Etyka

p. Małgorzata Sochań-Krupa

Zajęcia artystyczne

p. Agnieszka Muszyńska-Brzyska

Pedagog szkolny

p. Katarzyna Misiarz

Psycholog szkolny

p. Magdalena Hoda-Kloc

Biblioteka

p. Alicja Kamińska
p. Magdalena Podolak