KADRA PEDAGOGICZNA

Nauczyciele w roku szkolnym 2018/2019

 

Język polski

mgr Maria Bikowska
mgr Beata Hawrylak
mgr Piotr Linek
mgr Magdalena Lis
mgr Małgorzata Twardziszewska
mgr Beata Wasilewska-Wnuk

Język angielski

mgr Mieczysława Adamczuk
mgr Monika Borowska
mgr Paulina Bryła
mgr Barbara Gruszka
Luiza Karwan
mgr Jerzy Kusz
mgr Urszula Kusz
mgr Małgorzata Struk
mgr Agnieszka Turzyniecka
mgr Dorota Wiśniewska-Brogowska

Język francuski

mgr Bernarda Paszko

Język hiszpański

mgr Katarzyna Wyszyńska-Gwozda

Język niemiecki

mgr Agnieszka Szala
mgr Agata Tyszko-Dorn

Język rosyjski

mgr Ewa Zawada-Kiszczak
mgr Magdalena Nizioł

Język łaciński

mgr Mirosława Podhajny

Historia

mgr Michał Pałczyński
mgr Anna Szyszka

Wiedza o społeczeństwie

mgr Paulina Adamowicz
mgr Agnieszka Niańko

Historia i społeczeństwo

mgr Agnieszka Niańko
mgr Anna Szyszka-Tomaszewska

Geografia

mgr Joanna Barańska
mgr Dorota Wituch

Biologia

mgr Krzysztof Bałuka
mgr Iwona Kicińska
mgr Paweł Stańczak

Matematyka

mgr Maria Bubiłek
mgr Renata Czerwieniec
mgr Gabriela Kostrubała
mgr Krzysztof Linek
mgr Jolanta Naworol
mgr Jadwiga Rogala

Fizyka

mgr Radosław Dąbrowski
mgr Elżbieta Grzybek
mgr Andrzej Mazurkiewicz

Chemia

mgr Marta Dynowska
mgr Włodzimierz Kuśmierczuk
dr Iwona Zych-Wężyk

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Piotr Szklarz

Wiedza o kulturze

mgr Małgorzata Dybiec

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Mariusz Farion

Informatyka

mgr Agnieszka Muszyńska-Brzyska
mgr Grzegorz Nogas
mgr Zbigniew Pałka
mgr Anna Świszcz

Wychowanie fizyczne

mgr Wojciech Groniewski
mgr Andrzej Kobylarz
mgr Maciej Kokoszka
mgr Konrad Kostrubała
mgr Agata Kucharska
mgr Piotr Maliszewski
mgr Grażyna Mandziuk
mgr Emil Rafalski
mgr Marcin Tomaszewski

Religia

ks. Jerzy Frankiewicz
mgr Bożena Kukułowicz

Etyka

mgr Małgorzata Sochań-Krupa

Zajęcia artystyczne

mgr Agnieszka Muszyńska-Brzyska

Pedagog szkolny

mgr Beata Soboń

Psycholog szkolny

mgr Iwona Bełz-Wrona

Biblioteka

mgr Alicja Kamińska
mgr Magdalena Podolak