PEDAGOG

p. Bożena Krupa (w gabinecie wicedyrektora)
Wtorek 08:00-12:00

p. Katarzyna Misiarz
Czwartek 09:00-13:00
Piątek 09:00-13:00