RADA RODZICÓW

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący: Bożena Wieczorek

Wiceprzewodniczący: Agnieszka Pasieczna

Sekretarz: Małgorzata Zachajczuk

Skarbnik: Adam Sowiński

Członek: Jolanta Kobylas