RADA RODZICÓW

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca: Pani Bożena Wieczorek

Zastępca Przewodniczącej: Pani  Agnieszka Pasieczna

Sekretarz: Pani Małgorzata Zachajczuk

Skarbnik: Pan Adam Sowiński

Członek: Pani Jolanta Kobylas