RADA RODZICÓW

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca: p. Bożena Wieczorek

Z-ca Przewodniczącej: p. Mirosław Zams

Skarbnik: p. Janusz Sereda

Sekretarz: p. Mariusz Kołodziej