RADA RODZICÓW

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący: Agnieszka Pasieczna

Wiceprzewodniczący:

Sekretarz:

Skarbnik:

Członek: