REJESTR ZMIAN

2019-09-01 Zaktualizowano adres szkoły
2019-01-04 Zaktualizowano I Liceum Ogólnokształcące w Zamościu – Program wychowawczo-profilaktyczny
2018-12-18 Zaktualizowano strukturę organizacyjną i listę pracowników
2018-06-17 Dodano zakładkę Ochrona danych osobowych
2018-03-10 Zaktualizowano dane psychologa
2017-10-20 Zaktualizowano dział Samorząd Uczniowski
2017-10-09 Zaktualizowano pracowników administracji i obsługi
2017-09-04 Zaktualizowano stronę pedagog
2017-09-04 Zaktualizowano godziny pracy pedagoga i psychologa
2017-09-04 Zaktualizowano stronę status dyrektora
2017-09-04 Zaktualizowano stronę kadra pedagogiczna
2017-09-01 Zaktualizowano stronę dyrekcja szkoły
2017-06-02 Dodano Samorząd Uczniowski
2017-06-01 Dodano statystyki odwiedzin strony