SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Przewodniczący

Wiktor Banach

 

Wiceprzewodniczący

Szymon Wiśniewski

Aleksandra Mazurek

 

Skarbnik

Patrycja Frańczuk

 

Sekcja Parlamentarna

Agnieszka Palonka

Szymon Wiśniewski

 

Sekcja Radiowa

Agata Jędruszczak

Paweł Sochan

 

Sekcja Techniczna

Karol Bondyra

Daniel Maluga

 

Sekcja Dziennikarska

Kinga Krupa

 

Sekcja Fotograficzna

Wiktoria Wasylko

 

Sekcja Teatralno-Filmowa

Karolina Klajn

Magda Daniłowicz

 

Sekcja Charytatywna

Katarzyna Malczewska

Julia Źwiernik

 

Sekcja Rozrywkowa

Ania Magdziarz

Bartek Dawid

 

Sekcja Artystyczna

Natalia Burda

Marek Świstek

 

Sekcja Naukowa

Mikołaj Kulczyński