DYREKCJA SZKOŁY

 

 

 

dr Bożena Krupa
(dyrektor)

 
mgr Elżbieta Grzybek
(wicedyrektor)
 mgr Grzegorz Nogas
(wicedyrektor)