DYREKCJA SZKOŁY

 

 

 

p. Bożena Krupa (dyrektor)

 
p. Elżbieta Grzybek (wicedyrektor)
 p. Grzegorz Nogas (wicedyrektor)