DYREKCJA SZKOŁY

od lewej strony:
p. Agata Waszek (wicedyrektor)
p. Zygmunt Kamiński (dyrektor),
p. Bożena Krupa (wicedyrektor)