STATUT SZKOŁY, REGULAMINY I PROCEDURY

I Liceum Ogólnokształcące w Zamościu – Statut Szkoły

Instrukcja bezpieczeństwa – terroryzm

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego W Zamościu

I Liceum Ogólnokształcące w Zamościu – Program wychowawczo-profilaktyczny

Karta informacyjna ucznia

Podanie o zwolnienie z zajęć wf