STATUT SZKOŁY, REGULAMINY I PROCEDURY

STATUT SZKOŁY

Procedury bezpieczeństwa i zasady funkcjonowania w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19 obowiązujące na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

Program wychowawczo – profilaktyczny

Regulamin pracy zdalnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

Instrukcja bezpieczeństwa – terroryzm

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

Karta informacyjna ucznia

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Podanie o zwolnienie z zajęć wf

Podanie o duplikat legitymacji

Podanie o duplikat świadectwa

Wniosek o organizację zajęć z etyki

Wniosek o organizację zajęć religii

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach wspomagających

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel

Procedura udostępniania mLegitymacji szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

Wniosek o udostępnienie mLegitymacji szkolnej