BEZPIECZNA SZKOŁA

Formuła tzw. skrzynki na sygnały w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami

Wykaz osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej

Instrukcja bezpieczeństwa – terroryzm

BEZPIECZNA SZKOŁA – Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego

Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu