STATUS DYREKTORA

Bożena Krupa – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, powołany przez Prezydenta Miasta Zamość na okres 01-09-2017 – 31-08-2017