STATUS DYREKTORA

Zygmunt Kamiński – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, powołany przez Prezydenta Miasta Zamość na kadencję 2012-2017 r.