STATUS DYREKTORA

dr Bożena Krupa – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.