PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI

 

Główny księgowy

Malec Anna

 

Sekretarz szkoły

mgr Pełech Izabela

 

Pomoc biurowa

Anna Polska

 

Kierownik gospodarczy

mgr inż. Konarzewski Andrzej

 

Samodzielny referent d/s finansowych

mgr inż. Stańczyk Rafał

 

Specjalista d/s pracowniczych

Wiśniewska Anna

 

Pracownicy obsługi szkoły

Bubiłek Kazimierz – konserwator

Flaga Janusz – konserwator

Chrzan Czesław – woźny

 

Sprzątaczki:

Jakubczak Urszula

Naklicka Anna

Pieczykolan Ewa

mgr Śliwa Beata

Trybalska Jolanta

Witko Agnieszka

Zychowicz Grażyna

Joniec Anna