PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI

 

Główny księgowy

Malec Anna

 

Sekretarz szkoły

Pełech Izabela

 

Pomoc biurowa

Anna Polska

 

Kierownik gospodarczy

Konarzewski Andrzej

 

Samodzielny referent d/s finansowych

Łyś Elżbieta

 

Specjalista d/s pracowniczych

Wiśniewska Anna

 

 

Pracownicy obsługi szkoły

Bubiłek Kazimierz – konserwator

Czuchaj Tytus – konserwator

Trybalski Krzysztof – konserwator

Chrzan Czesław- woźny

 

Sprzątaczki:

Jakubczak Urszula

Naklicka Anna

Pieczykolan Ewa

Śliwa Beata

Trybalska Jolanta

Witko Agnieszka

Zychowicz Grażyna

Joniec Anna