STOMATOLOG

Wtorek 08:00-14:00

Czwartek 07:30-13:30

Sobota 07:30-10:30